Bravida bruger Exicute app til registrering af stade i deres byggerier
Illustration: Bravida, Servicebyen, Nyt Aalborg Universitetshospital

Bravida

Bravida har store forventninger til ny app

Lokationsbaseret tidsplanlægning – ny app til staderegistrering

Resumé: Bravida har store forventninger til den nye Exicute app. De forventer, at kunne optimere deres arbejdsprocesser digitalt på byggepladsen, herunder registrering af produktiviteten. I dag er målingerne en manuel proces, der baserer sig på en subjektiv vurdering af fremdrift, og som i sidste ende er svær at dokumentere. Det kan give anledning til uenighed om bl.a. aconto fakturering både ift. underentreprenører og byggeledelse/bygherre. Bravida ønsker en mere automatiseret proces, der er langt mere retvisende, dokumenterbar, og som giver anledning til at bryde med gamle arbejdsprocesser.

Bravida ligger sig i førersædet og opruster med digitale kompetencer

Langt de fleste entreprenører i Danmark har taget metoden lokationsbaseret tidsplanlægning til sig. For bare få år siden var det primært de største entreprenører, i dag er også de mellemstore og mindre virksomheder kommet med.

Tilbage i 2014 investerede Bravida Danmark A/S i den første licens til lokationsbaseret tidsplanlægning. Bravida havde allerede den gang en ambition om at opruste digitale kompetencer inhouse, for at bevare deres status som Nordens førende og mest innovative installationsvirksomhed.

Bettina Hahn Andersen er VDC Koordinator hos Bravida. Hun var også hos Bravida tilbage i 2014, og efter et par år hos en anden dansk entreprenør, er hun nu tilbage hos Bravida. Hun blev hentet retur til Bravida for at løfte Bravidas kompetencer indenfor IKT, VDC og digitalisering.

Udfordringer ved den traditionelle metode til registrering af stade

Bettina fortæller: ”Når vores projektledere på byggepladsen skal registrere produktivitetsmålinger, bruger de i dag et traditionelt regneark. En produktivitetsmåling er noget Bravida bruger til at se om fremdrift hænger sammen med montørernes timeforbrug, og ikke det samme som staderegistrering. Det kræver, at de bagefter skal tilbage til kontoret med regnearket, hvor de manuelt skal indtaste deres registrering og omregne den til staderegistrering.

Bettina fortæller videre. ”Den subjektive vurdering af stade er en anden udfordring.  Én projektleder vurderer fx at vi er 15% færdige med alle sprinklere, en anden vurderer, at vi er 25% færdige. Det giver anledning til uenighed i forbindelse med aconto fakturering. Både ift. underentreprenører og deres reelle fremdrift og ift. bygherre eller byggeledelse om hvor meget vi har gennemført og hvor meget vi skal have betaling for. Vi kan se en stor fordel i at så en reel objektiv dokumentation for vores fremdrift, der ikke er diskuterbar.”

Forventningerne er høje

Bettina er stor fortaler for lokationsbaseret tidsplanlægning, som hun kender tilbage fra Universitet. Og sammen med en gruppe kolleger fra Bravida, skal hun til at starte en større etape op på Nyt Aalborg Universitetshospital. I forbindelse med den kommende byggesag, vil Bettina og hendes kolleger anvende lokationsbaseret tidsplanlægning og den nye app til staderegistrering, og deres forventningerne er høje.

De udarbejder en lokationsbaseret tidsplan, hvor tidsplanens aktiviteter deles ud på områder af byggepladsen. Herefter overfører de områder og aktiviteter til appen med et enkelt klik.

”Det bliver en nem opgave at foretage produktivitetsmåling ”live” på byggepladsen på en måde og med et værktøj som, og ikke kræver en masse efterarbejde på kontoret. Vi kan integrere registrering af produktivitet med aconto fakturering og vores økonomisystem, for på den måde at køre det hele i en automatisk proces.

Appen virker intuitiv og brugervenlig, og den giver det retvisende overblik vi har brug for, til at dokumentere produktiviteten.”

Kunne du tænke dig at høre mere?

Kunne du tænke dig at høre mere, eller prøve den nye App gratis i 14 dage, kan du skrive til Kristina her. Du får også en gratis præsentation og introduktion til Appen over web.