Bygbarhed og kvalitet

Inden du går i gang med at bygge, er det vigtigt at have styr på om projektet faktisk er bygbart. Hvis det ikke kan bygges på computeren, så kan det heller ikke bygges i virkeligheden. Opdager du det, før du tager første spadestik, kan du spare mange penge.

I dag bruges 3D-modeller ikke kun til at udarbejde et tegningsgrundlag for udførelsen – de kan også med fordel bruges til præcis beregning af mængder i udbudsmateriale, til planlægning og til at estimere en pris. Det er derfor bydende nødvendigt at have 3D-modeller af ordentlig kvalitet og bygbarhed.

1
2
3
4
5
Business Intelligence (BI) dashboard i Exicute med overblik over kollisioner og kollisionskontrol
1

BIM-evalueringens kriterier og fokuspunkter.

2

Oversigt over de 3D-modeller der indgår i BIM-modellen og er kontrolleret.

3

Grafisk visning af ændringer i informationsniveau (LOD). Er dine modeller så detaljerede som de bør være på nuværende tidspunkt?

4

Hvilke kriterier opfylder modellen og hvilke dele mangler arbejde?

5

Udvikling i antal objekter. Dine modeller skulle gerne blive mere detaljerede med tiden. Gør de det?

Overblik over 3D-modellers kvalitet og bygbarhed

Exigo tilbyder rådgivning i forhold til BIM-modellernes kvalitet og bygbarhed. Her kan vi bl.a. fungere som uvildig tredjepart, der kan eftertjekke rådgivers materiale, inden byggeriet går i gang, eller vi kan styre hele BIM-processen for dig.

Læs også, hvordan vi kan give dig overblik over tid og økonomi på dit projekt.

Når Exigo hjælper dig med fx BIM-evaluering og kollisionskontrol, kan du få de løbende resultater af vores analyser i et visuelt dashboard.

Her kan du følge fx:

  • hvor mange fejl vi finder på de enkelte typer bygningsdele
  • hvilke elementer der er modelleret eller navngivet forkert
  • hvilke områder der har mange kollisioner og hvor alvorlige disse kollisioner er
  • 3D-modellernes informationsniveau – Level-of-Development (LOD)

På den måde kan du visuelt følge mængden af fejl skrumpe i takt med, at de bliver udbedret. Du får også mulighed for at gribe ind, hvis ikke situationen bliver bedre.

Det siger andre om os

Bettina Wittengreen, Projektleder, Region Nordjylland

Kompetent tilgang til kollisionskontrol og mængdeudtræk

“Vi har benyttet Exigo til at udføre kollisionstest og udføre kontrol af mængdeudtag til tilbudslister for at vurdere projektets bygbarhed og for at opnå større sikkerhed omkring projektets økonomi. I samarbejdet med Exigo oplever vi en kompetent og professionel tilgang til opgaven. Vi oplever stor lydhørhed omkring vores ønsker og har været overordentligt tilfreds med samarbejdet.”

Simon Witt Pedersen, Projektleder, DNU Region Midtjylland

Vi har været overordentligt tilfredse med Exigos indsats

“Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har i bestræbelser på at fremme den høje kvalitet i byggeriet valgt at inddrage eksterne konsulenter for at gennemføre ”et sundhedstjek” på dele af projektmaterialet. Dette er blandt andet gennemført med hjælp fra firmaet Exigo A/S, som har hjulpet os med at gennemføre kolisionstest og har vurderet udbudsmaterialets indhold. Der er ingen tvivl om at bygbart projektmateriale er særdeles vigtigt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Vi har været overordentlig tilfredse med indsatsen og den professionelle tilgang, som Exigo har haft til opgaven.”

Typiske projekteringssvigt

Typiske projekteringssvigt

Bygningsstyrelsen har udarbejdet en guide til typiske projekteringssvigt som udpeger områder bygherre skal være særligt opmærksom på i forhold til projektmateriale og udførelse. Exigos intelligente dashboards giver dig overblik over en række af disse markører for projekteringssvigt.

Byggeriets IKT kan være svært at overskue, og manglende færdigheder gør det svært at spotte fejl og mangler. Med en grafisk visning får du hurtigt syn for sagen og er bedre rustet til at tage snakken med rådgiver.

BIM-evaluering

Ufærdige og udetaljerede 3D-modeller er kun til pynt.

Hvis du skal kunne bruge en 3D-model til at planlægge og koordinere et byggeprojekt, er det vigtigt at de modeller, du bruger, har den rette detaljegrad, integrerer de forskellige fagmodeller og er kontrolleret for aktionskrævende kollisioner.

Vi har udviklet avancerede computer-programmer, der automatisk kan sortere resultaterne fra den digitale kollisionskontrol. Det betyder at vores kollisionskontroller i dag udføres 4-5 gange hurtigere, sammenlignet med de ældre metoder som din projekterende rådgiver sandsynligvis bruger. Vi kan derfor holde dig opdateret med projekteringens reelle fremdrift og koordineringsgrad fx ugentligt eller månedligt, uden at det koster alverden.

Læs mere om vores ydelser i bygbarhedsanalyse.

Gode 3D-modeller gør det muligt identificere aktionskrævende kollisioner og sikre projektets bygbarhed

Med Exigos kontrol finder og udpeger vi alle kollisioner i 3D-bygningsmodellen.

Antal aktionskrævende kollisioner fordelt på lokationer

Kollisionskontrol

Når vi laver kollisionskontrol sikrer vi at de forskellige fagmodeller er blevet koordineret og koordineret korrekt. Så undgår du ubehagelige overraskelser på byggepladsen og de efterfølgende slåskampe om ansvar.

Vi giver dig en oversigt over hvor mange kollisioner der er, hvor kritiske de er, og præcis hvor de befinder sig. Med en tydelig visualisering af de enkelte kollisioner, kan de ansvarlige for fagmodellerne straks gå i gang med udbedringsarbejdet.

Kollisionerne opdeler vi i tre kategorier:

  1. mindre kollisioner (X1)
  2. betydelige kollisioner (X2)
  3. alvorlige kollisioner (X3)

Modelleringsteknik

Det er vigtigt, at 3D-bygningsmodellerne opbygges som de skal bygges i virkeligheden. Ellers bliver de umulige at arbejde ud fra.

Derfor analyserer vi modelleringsteknikken og tjekker fx modellering af samlinger, lagopdeling og placering af elementer.

Vi følger løbende op, så du kan følge med i om fejlene udbedres eller ej.

Aktionskrævende kollisioner fordelt på kategorier

Hvilke af projektets fagmodeller har endnu ikke det rette informationsniveau?

Overblik og påkrævet og faktisk level of development (LOD)

Informationsniveau

Har dine 3D-modeller det tiltænkte informationsniveau?

For hver fase i projektet tjekker vi hvor langt de enkelte fagmodeller er nået i forhold til det aftalte informationsniveau (Level of Development). Resultaterne af den løbende analyse visualiseres i et dashboard, så du kan følge med i, om informationsniveauet stiger som det skal og se hvilke modeller der er bagefter.

Struktur, klassifikation og kodning

Fundamentet for 3D-bygningsmodellens brugbarhed er en god – og helst helt fejlfri – struktur, klassifikation og kodning af elementernes egenskabsdata. Jo tidligere i projekteringen du får styr på dette, des bedre bliver dit endelige projektmateriale.

Her tjekker vi om objekter er navngivet korrekt og systematisk og om de er klassificeret korrekt i forhold til den valgte standard.

Få et grafisk overblik over hvilke 3D-fagmodeller der har mangelfuld klassifikation og navngivning.

Klassifikation og navngivning af objekter i 3D-modellen

Kollisionskontrol for bygherrer og entreprenører

Også entreprenører – og især som totalentreprenør – giver kollisionskontrol værdi og mindsker risiko. Mange entreprenører oplever, at de filer de modtager fra rådgiver (Tekla, Revit, IFC) er vanskelige at håndtere og gennemskue kvaliteten af.

Se med i videoen hvor Thomas Høyer fortæller om, hvordan han som entreprenør, sikrer sig mod uforudsete omkostninger med kollisionskontrol.

Vores erfaring viser, at vores kunder kan spare minimum 20% i uforudsete omkostninger med løbende kollisionskontrol.

Kontakt

Interesset? Så skriv til os og hør mere om hvilken hjælp du kan få