Exicute app: Staderegistrering direkte på byggepladsen

Den nye app til stade – der snakker sammen med lokationsbaseret tidsplanlægning / cyklogramplanlægning. Anbefalet af Kristine Ann Barnes. Læs artiklen her.

Med Exicute app kan du lave staderegistrering og rapportering direkte på byggepladsen.

Hos Exigo ved vi, at implementering af nye IT-værktøjer sommetider kan være lidt en hovedpine. Vores kunder efterspurgte en simpel og brugervenlig løsning. Og det får de nu.

Exicute app er designet til at være enkel at bruge og finde rundt i. Her får du ingen unødvendige funktionaliteter, ingen forstyrrende elementer.

Det er en app til folk på farten og folk, der er trætte af for mange knapper, der gør det svært at ramme rigtigt i regnvejr.

Exicute app har kun de funktioner, du faktisk har brug for

Enkelt og intuitivt værktøj til indrapportering af byggefremdrift.

Appen er nem at lære at bruge, for den indeholder ingen avancerede eller overflødige funktioner.

Vi er trætte af apps til byggeriet, der kræver timelang undervisning, og vi mener ikke der er megen ide i at udvikle apps til byggepladsen, som man skal være IT-ekspert for at kunne bruge.

Derfor har vi designet Exicute-appen ud fra tankegangen om at “less is more.”

Så enkelt er det

 1. Vælg den opgave der arbejdes på
 2. Vælg lokation
 3. Brug knapperne til at vælge omtrentlig fremdrift i %
 4. Tryk ‘Accept’

Herfra sendes informationerne til Exigos database. Så bliver dataene analyseret og sammenholdt med tidligere data, og derefter kan du aflæse fremdriften på dashboardet.

Overblik over fremdrift i Exicute app på mobilen

Det siger vores kunder

”Den subjektive vurdering af stade er en udfordring.  Én projektleder vurderer fx at vi er 15% færdige med alle sprinklere, en anden vurderer, at vi er 25% færdige. Det giver anledning til uenighed i forbindelse med aconto fakturering. Både ift. underentreprenører og deres reelle fremdrift og ift. bygherre eller byggeledelse om hvor meget vi har gennemført og hvor meget vi skal have betaling for. Vi kan se en stor fordel i at så en reel objektiv dokumentation for vores fremdrift, der ikke er diskuterbar.” Bettina Hahn Andersen, VDC Koordinator, EL-Anlæg

Stade registreres i appen for hver lokation mens du står på byggepladsen

Features i Exicute app

 • Procent-satser for fremdrift af de enkelte opgaver.
 • En oversigt over de angivne fremdriftsprocenter for byggeriets opgaver og lokationer.
 • Billeder og kommentarer – du har altid dokumentationen samlet ét sted. Så behøver du ikke gennemrode e-mails, sms’er og Dropbox-foldere, når du mangler noget.
 • Exicute-appen har kontaktoplysninger på de folk, der indrapporterer. Så ved du altid hvem du skal snakke med om de enkelte opgaver.
 • Se hvilke mængder der er tilknyttet hver aktivitet. Så bliver det nemmere at koordinere at folk ikke skal gå så langt efter materialer, når det hele kan leveres tættere på arbejdsstationen.
 • Tilsynsfunktion, der viser dig hvornår der sidst er blevet ført tilsyn med et stykke arbejde.

Kommentarer og forhindringer

Få overblik over alle dine data online på dashboardet

Appen har en indbygget funktion til notering af kommentarer og forhindringer i forhold til de enkelte arbejdsopgaver. Når entreprenøren indtaster et udført arbejde, kan han eller hun vedhæfte et foto eller en kommentar.

Denne kommentar kan så ses direkte i dashboardet. Kommentarerne knyttes til de enkelte aktiviteter og lokationer. Hvis der er områder med mange kommentarer, kunne det tyde på at der er mange problemer her. Nu ved du, hvor du skal sætte ind.

Hvis noget forhindrede entreprenøren i at udføre sin opgave, kan dette også noteres. Så ved du præcis hvem du skal sende for at fikse problemet. Var det mangel på materialer? Mangel på plads? Havde den foregående underentreprenør lavet en fejl?

Exicute-appen noterer, samler og rapporterer det hele gnidningsfrit.

Med Comments-funktionen i Exicute Cloud Platform kan du samle alle kommentarer til arbejdet ét sted.

Exicute business intelligence dashboard giver overblik over fremdrift, tid og økonomi på projektet

Indbygget forhindringsanalyse gør det nemmere at arbejde med Lean-metoder

I Lean-byggeri taler man om 7 typer forhindringer for optimalt arbejde:

 1. Det foregående arbejde er ikke færdigt
 2. Der er ikke plads til at folk kan komme til
 3. Ydre omstændigheder (fx vejr eller manglende godkendelser)
 4. Materiellet mangler
 5. Materialerne er ikke til stede, der er ikke nok af dem eller kvaliteten er ikke rigtig
 6. Bemandingen er utilstrækkelig
 7. Der er ikke nok information til at gå i gang (fx ingen arbejdstegninger eller opmålinger)

Exigos dashboards og Exicute-appen er designet til at gøre det nemt at arbejde med Lean-metoder og Last Planner Systemet. Derfor får du mulighed for at kategorisere forhindringer efter de syv strømme.

Dashboard-oversigt over ‘Constraints’ = forhindringer i arbejdet. Her har du en samlet oversigt over hvad der forhindrer opgaverne i at blive færdige til tiden.

Exigo business intelligence dashboard

Cases

Bravida

“Bravida ønsker en mere automatiseret proces, der er langt mere retvisende og dokumenterbar.”

Derfor implementerer Bettina Hahn Andersen fra Bravida Exicute på hendes kommende projekt. Læs mere her

Arpe & Kjeldsholm

“Uenigheder om stade og fremdrift giver ofte anledninger til gnidninger på pladsen.”

Derfor prøver Jonathan fra Arpe & Kjeldsholm appen Exicute til staderegistrering. Læs mere her.

Vil du vide mere?

Med Exicute app kan du få overblik over alle data, der er knyttet til et projekt – brugervenligt og intuitivt. Kontakt os, så finder vi ud af, hvordan vi hjælper dig bedst.

tag-follow-me